Utendørsfoto av Alta rehabilitering

Rehabilitering i Alta

45 enerom fordelt på 3 etasjer

Bofløyen består av 45 enerom fordelt på 3 etasjer med heis mellom etasjene.

I tillegg er resepsjon, tv-stue, kantine, toalett, skyllerom, vaktrom, og legekontor plassert i denne fløyen.

Badstu og romslig terapibasseng som holder 34 grader

Treningsfløyen har gymsal og terapibasseng, badstu, behandlingsrom, møterom og kontorer.

Bofløyen

Tilgjengelighet generelt

Alle rom er tilgjengelig ved bruk av trapp og/eller heis. Rommene er på 17 m2, alle med eget bad/wc. Badene er store, og lett tilgjengelig for rullestolbrukere. I sokkeletasjen har alle rom toalett med toalettforhøyere og sykehussenger hvor pasienter med særskilt hjelpebehov får plass.

Tilrettelegging for hørselshemmede

To av rommene har spesialutstyr for hørselshemmede. Ved forvarsel til brann vil det på disse rommene utløses både lysalarm og en vibrerende enhet plassert under hodepute. Alle rom har et pasientalarmsystem som følges opp av sykepleier og helsefagarbeider.

Videre benyttes taleforsterkere ved behov i 1-til-1 samtaler med hørselshemmede eller i undervisningssituasjoner.

Tilrettelegging ved kognitiv svikt

Pasienter med kognitiv svikt tildeles rom på sokkelen som er i nærheten av treningsdel og kantine. Rommene merkes med et symbol, som gjør at det blir lettere å finne igjen «sin» dør. Pasientens situasjon blir dokumentert i elektronisk pasientjournalsystem, slik at alle ansvarsvakter holdes informert og kan ivareta disse pasientene spesielt i løpet av sin vakt.

Tilrettelegging for synshemmede

Vi har rekkverk langs vegger i korridorer, opphevede ledelinjer i trapper, kontrastfarge på trappetrinn, god belysning og store skjermer i undervisningsrom. Rommene har gjennomgående lyse farger. Ipader til utlån har mulighet for blant annet forstørring, tilpasning av tekst og talestøtte. (skjermleser VoiceOver).

Treningsavdelingen

Treningsavdelingen består av en gymsal på 100 m2 og et terapibasseng på 12,5 m som holder 34 grader med tilhørende garderobe/badstue. Terapibassenget har gangbane, trenings- og flytehjelpemidler.

I tillegg disponerer vi:

  • 4 individuelle behandlingsrom hvorav et av behandlingsrom/kontor er utrustet med spesialtilpasset kontorutstyr.
  • Et av kontorene har spesialtilpasset kontorutstyr som kan utprøves ved ergoterapeutiske arbeidsplassvurderinger.

Gymsalen

Gymsalen er plassert på bakkeplan og er lett tilgjengelig for bevegelseshemmede. Den er utstyrt med medisinsk treningsutstyr, terapimaster, ergometersykler, tredemølle, romaskin, styrketreningsapparater, balanseballer/puter, strikk, behandlingsbenker og ribbevegg.

Salen er åpen fra kl. 07.00 – 20.00 og benyttes både til gruppetreninger og individuell egentrening.

Møterom

Vi har to møterom som benyttes til samtaler og undervisning. Rommene er utstyrt med 80 tommers smart-tv med mulighet for videokonferanser og digitale møter. I tillegg er det tilgang til et øvelseskjøkken ved behov.

Lab, legekontor og legevakt i nærheten

Det finnes utstyr for å måle blodtrykk, saturasjon og blodsukker på vaktrommet.

For analyse av blodprøver har vi avtale om lab-tjenester ved Stilla legekontor ved Alta omsorgssenter. Alta legevakt er lokalisert i samme bygg og har utstyr som EKG- og O2-apparat.