Hjerneslag og ervervet hjerneskade

  • Individuelt tilbud ved Subakutt hjerneslag
  • Gruppetilbud ved kronisk hjerneslag
  • Post Commotio syndrom (plager etter hjernerystelse)

Subakutt hjerneslag

Dette er et individuelt tilbud der målet er å bedre din funksjon og/eller hindre tap av funksjon og å oppnå høyest mulig grad av uavhengighet etter et hjerneslag.

Tjenesten/behandling/aktiviteter:

Teamet jobber tverrfaglig med tilpasset fysisk aktivitet og mestring av funksjonstap individuelt. Rehabiliteringen tilpasser trening rettet mot ADL-ferdigheter knyttet til måltider, forflytning og fysisk funksjonsevne, personlig stell og kommunikasjon. Der det er hensiktsmessig og mulig, vil det tilrettelegges for bassengtrening og gruppetrening, med individuell tilpasning etter behov.

Teamet:

Det tverrfaglige teamet består av sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg er der andre faggrupper som kan involveres utfra spesielle behov som for eksempel ernæringsfysiolog og logoped. Tverrfaglig team vurderer og henviser ved behov for spesialistkonsultasjoner.

Oppholdstid:

Oppholdstiden vurderes individuelt, men vanlig oppholdstid er ca. 21 dager.

Inntaket skjer fortløpende etter innkommende søknader fra sykehus eller fastlege.

Alle vi i teamet gleder oss til å treffe deg og ser frem til et fruktbart samarbeid med deg om din rehabilitering. Velkommen til oss!

Link til ventetidsoversikten:

Velg behandlingssted – Helsenorge

Kronisk hjerneslag

Dette gruppetilbudet bygger på en kognitiv tilnærming, der målet er å mestre utfordringer knyttet til hverdagsdeltagelse. Tilbudet gis som gruppeopphold, med individuell oppfølging. Du vil lære om teknikker og muligheter for å håndtere hverdagen og oppnå høyest mulig grad av uavhengighet.

Tjenesten/behandling/aktiviteter:

Teamet jobber tverrfaglig med tilpasset fysisk aktivitet og mestring av funksjonstap individuelt og i gruppe med spesielt fokus på kommunikasjonstrening og bevegelighetstrening, kognitive utfall, trening av språk, svelgfunksjon og spesifikk funksjonstrening.

Du kan også benytte deg av basseng, gymsal og turer i nærområdet på kvelder og i helger i tillegg til de organiserte aktivitetene på dagtid.

Under oppholdet vil du kunne delta i ukentlige refleksjons- og dialoggrupper med fokus på bevisstgjøring om egen situasjon, egne ressurser og mestringsstrategier, mental trening, avspenning og undervisning.

Teamet:

Det tverrfaglige teamet består av sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog og legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. I tillegg er der andre faggrupper som kan involveres utfra spesielle behov som for eksempel ernæringsfysiolog og logoped. Tverrfaglig team vurderer og henviser ved behov for spesialistkonsultasjoner.

Oppholdstid:

Oppholdet starter med en telefonkontakt med din kontaktperson ca. en uke før oppholdet. Dere vil snakke igjennom oppstart av oppholdet, dine ønsker og mål, samt at du vil få anledning til å stille spørsmål rundt oppholdet ditt.

Vi har ledige plasser på neste kurs 7 mai 2024 (3 plasser). Vi har også kursopphold 25 juni, 3 september og 29 oktober 2024.

Alle vi i teamet gleder oss til å treffe deg og ser frem til et fruktbart samarbeid med deg om din rehabilitering. Velkommen til oss!