For pasienter

Nyttig informasjon for deg som er pasient.

Praktisk

 • Rehabiliteringen foregår i all hovedsak på dagtid mellom kl. 08:00 og 15:30.
 • Hos oss vil du disponere enerom med bad.
 • Vi har blant annet treningsrom, badstue, svømmebasseng, gymsal og glasspaviljong (Skibotn).
 • Vi låner gjerne ut elsykler, sykler, sparker, turutstyr og tilbyr sosialt samvær med andre.
 • Vi har døgnbemanning.
 • Våre senter er fri for rus, røyk og parfyme.
 • Pårørende er velkommen til å delta under hele eller deler av oppholdet hos oss.

Digital egenregistrering og kartleggingsskjema

Når du skal til rehabiliteringsopphold hos oss kan du fylle ut et digitalt kartleggingsskjema.

Hvorfor?

Skjemaet gjør det enklere for deg å gi oss riktig informasjon, og vi kan sammen med dine behandlere, forme et helhetlig rehabiliteringsforløp.

Kort om påloggingen

 • Når du skal logge på vil du motta SMS med viktig informasjon.
 • Du kan logge på fra smarttelefon, nettbrett eller en PC.
 • Skjema fylles ut i en sikker nettportal.
 • Ved innlogging kommer du direkte til spørsmålene, og svarene dine lagres fortløpende.
 • Dersom du må avbryte, kan du fortsette besvarelsen senere.
 • Når du er ferdig, trykker du «lever».
 • Du vil motta et nytt varsel på SMS når det er tid for ny egenregistrering.

Evaluering

Ved avslutning av oppholdet vil det bli sendt ut en ny skjemapakke med blant annet skjemaet PasOpp. Dette blir behandlet anonymt, og vil brukes til kvalitetsforbedrende arbeid hos Helsepartner.

Ta kontakt ved spørsmål:

 • Alta: tlf 976 00 200
 • Skibotn: tlf 976 00 200

Søknadsprosess

Offentlig finansiert

Rehabilitering ved sykelig overvekt

 • Du må henvises fra fastlege til utredning på ditt lokalsykehus. De fleste sykehus har et senter for sykelig overvekt (SSO).
 • På SSO vil du normalt få samtale med lege og sykepleier, samt få delta på lærings- og mestringskurs.

Privat finansiert / forsikring

 • Ta direkte kontakt med vårt inntakskontor for informasjon.
 • Telefon +47 976 00 200

Pasientbetaling / Egenandel

Egenandel per døgn/dagopphold i 2024 er kr 163,-

Unntak fra egenandelen:

 • Frikort for aktuelt år fra og med vedtaksdato.
 • Yrkesskadevedtak: Fremvisning eller kopi av yrkesskaden, hvor rehabiliteringen er i samsvar med yrkesskaden.
 • Har du betalt egenandeler utover frikortgrensen, vil HELFO sende ut frikort og utbetale evt. beløp som overstiger frikortgrensen etter deres beregninger.
 • Frikort gjelder fra vedtaksdato. Dersom du har hatt opphold på datoer før vedtaksdato, må du betale for disse døgnene, selv om du nå har frikort. Helfo vil betale tilbake beregnet overskytende beløp utover frikortgrensen.

Nyttige lenker på Helsenorge.no:

Reise og transport

 • Reiseutgifter tilsvarende billigste rutegående transport dekkes av ditt helseforetak.
 • Du må selv ordne det praktiske ved reisen (tur/retur), og legge ut for kostnadene.
 • Du må selv ordne med evt. ledsager til reisen.

Spørsmål vedr. reisen rettes til Pasientreiser på telefon 915 05 515 (mer info finner du på Pasientreiser sin nettside). Reiseregningskjema får du hos oss. Hvis du har behov for drosje, ta kontakt med fastlegen for rekvisisjon før du bestiller transport hos Pasientreiser.

Pasientklage

Det hender at noe går galt under pasientbehandling.

Noen pasienter opplever å bli skadet, andre opplever å bli møtt på en dårlig måte. Andre igjen opplever andre forhold som de reagerer på.

Dersom du ønsker å klage, kan du lese mer om det på helsenorge.no.

Helsepartner Rehabilitering er gjennom avtalen med Helse Nord en del av Norsk Pasientskadeerstatning.