Kronisk muskel- og bløtdelssmerte

Fysisk aktivitet

Teamet jobber tverrfaglig med tilpasset fysisk aktivitet ut fra ditt funksjonsnivå, både individuelt og i grupper. Du kan benytte deg av basseng, gymsal og turer i nærområdet på kvelder og i helger i tillegg til de organiserte aktivitetene på dagtid.

Vi tilrettelegger for at du skal få prøve ut dine muligheter i inspirerende og relevante aktiviteter. Eksempler på slike aktiviteter kan være ulike treningsformer og turer med fokus på sunne bevegelsesmønstre og arbeidsteknikker. Egentrening og veiledning i dette er et viktig element i rehabiliteringstilbudet.

Mental trening

Under oppholdet vil du kunne delta i ukentlige refleksjons- og dialoggrupper med fokus på bevisstgjøring om egen situasjon, egne ressurser og mestringsstrategier, mental trening, avspenning og undervisning.

Tverrfaglig team

Det tverrfaglige teamet består av:

  • Idrettspedagog
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Sosionom
  • Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

I tillegg er der andre faggrupper som kan involveres utfra spesielle behov. Tverrfaglig team vurderer og henviser ved behov for spesialistkonsultasjoner.

Tiden hos oss

Oppholdet starter med en telefonkontakt med din kontaktperson ca. en uke før oppholdet. Dere vil snakke igjennom oppstart av oppholdet, dine ønsker og mål, samt at du vil få anledning til å stille spørsmål rundt oppholdet ditt.

Vi har ledige plasser på neste kurs 8 oktober 2024. Vi har også kursopphold 5 november og 26 november 2024.

Videre vil du være 3 uker sammenhengende ved institusjonen og påfølgende to e-helsedøgn hvor du følges opp hjemmefra digitalt med teamet.

Link til ventetidsoversikten:

Velg behandlingssted – Helsenorge

Digital oppfølging

Under oppholdet vil du få opplæring og utprøving i bruk av de tekniske løsningene for videre digital oppfølging. Det vil også gjøres en vurdering av om løsningen egner seg for deg og dine behov.

  • De digitale tjenestene vil benyttes som et supplement i rehabiliteringsarbeidet.
  • En uke før oppstart av rehabilitering sendes velkomstbrev digitalt med nedlastings- og påloggingsinformasjon til vår rehabiliteringsapp. Appen lastes ned på din smarttelefon/nettbrett.
  • Du vil også få tilbud om en digital evalueringssamtale tre måneder etter avsluttet opphold.

Alle vi i teamet gleder oss til å treffe deg og ser frem til et fruktbart samarbeid med deg om din rehabilitering. Velkommen til oss!