Kreft

Tjenesten/behandling/aktiviteter:

Teamet jobber tverrfaglig med tilpasset fysisk aktivitet ut fra ditt funksjonsnivå, både individuelt og i grupper. Du kan benytte deg av basseng, gymsal og turer i nærområdet på kvelder og i helger i tillegg til de organiserte aktivitetene på dagtid.

De gruppebaserte tiltakene inkluderer kunnskapsformidling gjennom undervisninger om de vanligste seneffektene, refleksjonsgrupper om aktuelle temaer og verksteder med fokus på personlig prosess gjennom terapeutisk endringsarbeid.

Individuelle tiltak inkluderer personlige oppgaver i verkstedene, oppfølging av aktuelle fagpersoner, egentrening og samtaler med kontaktperson om mål og plan. Det tilbys samtaler mellom deg, pårørende, barn som pårørende og kontaktperson. Tematikk kan være pårørendes opplevelse av situasjonen, dine behov og utfordringer, forventninger til hverandre, rehabiliteringsplan og rolleavklaringer.

Teamet:

Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom og idrettspedagog og legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering samt en otolog. I tillegg er der andre faggrupper som kan involveres utfra spesielle behov. Tverrfaglig team vurderer og henviser ved behov for spesialistkonsultasjoner.

Oppholdstid:

Oppholdet starter med en telefonkontakt med din kontaktperson ca. en uke før oppholdet. Dere vil snakke igjennom oppstart av oppholdet, dine ønsker og mål, samt at du vil få anledning til å stille spørsmål rundt oppholdet ditt.
Dette rehabiliteringsforløpet består av 14 døgn fysisk opphold, deretter hjemmeperiode i 3 måneder med digital oppfølging fra teamet, etterfulgt av 3 dager digitalt opphold, og til sist ½ dag e-helse som oppfølging etter 3 måneder.

Digital oppfølging:

Under oppholdet vil du få opplæring og utprøving i bruk av de tekniske løsningene for videre digital oppfølging. Det vil også gjøres en vurdering av om løsningen egner seg for deg og dine behov.

De digitale tjenestene vil benyttes som et supplement i rehabiliteringsarbeidet.

En uke før oppstart av rehabilitering sendes velkomstbrev digitalt med nedlastnings- og påloggingsinformasjon til vår rehabiliteringsapp. Appen lastes ned på din smarttelefon/nettbrett.

Du vil også få tilbud om en digital evalueringssamtale tre måneder etter avsluttet opphold.

Vi har ledige plasser på neste kurs 20 august 2024 (4 plasser), i tillegg til 22 oktober 2024.

Link til ventetidsoversikt:

Velg behandlingssted – Helsenorge

Alle vi i teamet gleder oss til å treffe deg og ser frem til et fruktbart samarbeid med deg om din rehabilitering. Velkommen til oss!