Lungerehabilitering

Søknad om lungerehabilitering må sendes av fastlege eller spesialist.

Om behandlingsforløpet

Oppholdet består av 3 uker med rehabilitering. I dette inngår samtale før ankomst, og oppfølgingssamtale 3 mnd etter opphold.

Pasienten gjennomgår ett tverrfaglig planlagt program, der det legges vekt på å øke kunnskap, trygging, mestring og progresjon gjennom praktiske øvelser, undervisninger og fysiske aktiviteter.

Basert på dine utfordringer kan vi i tillegg til gruppetilbud, tilby noen individuell oppfølging fra våre ulike faggrupper.

Oppholdet gir deg gode muligheter til å utveksle erfaring med andre som er i samme situasjon. Det skaper bedre innsikt, og erfaringsmessig så gir det økt trygghet og livskvalitet.

Det er ledig på kurs med oppstart 6 august 2024. Vi har også oppstart 2 september, 1 oktober, 28 oktober og 25 november 2024

Tverrfaglig team

Det tverrfaglige teamet består av sykepleiere/spesialsykepleiere, fysioterapeuter/spesialfysioterapeuter, stedlig lege, lungespesialist, psykolog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og faglærte kokker. Det er også andre legespesialister som kan bistå teamet ved behov.