Behandlingssted

Våre to rehabiliteringssentre i Alta og Skibotn har lang erfaring og spisskompetanse innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering.