Vårt tverrfaglige tilbud bygger på forskning og beste praksis

Hos oss er du i sentrum gjennom medvirkning og innflytelse.

Vi jobber sammen med deg for å nå dine mål, tenker helhetlig og konsentrerer oss om de ressursene og mulighetene du har i din livssituasjon. Vårt mål er at rehabiliteringen skal gi deg bedre funksjons- og mestringsevne. Dette bidrar til økt livskvalitet og selvstendighet i dagliglivet.

Vi tilbyr spesialisert rehabilitering ved våre to sentre i Skibotn og Alta

Våre to rehabiliteringssentre i Alta og Skibotn har lang erfaring og spisskompetanse innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Vi tilbyr rehabilitering for kommunene i landsdelen, forsikringsselskap og bedrifter.

Vi har dag- og døgnrehabilitering, polikliniske tjenester og bedriftstiltak. Vår rehabilitering øker fysiske funksjoner, mestringsevne og deltakelse i livet. Vi bruker naturen mye i vår rehabilitering.

Medarbeiderne

Våre 80 medarbeidere har lang erfaring og spisskompetanse innen rehabilitering, noe som sikrer at du har varig effekt av ditt dag- eller døgnopphold.

Vi jobber i et tverrfaglige miljø bestående av fysioterapeuter, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, psykomotorisk fysioterapeut, psykolog, ernæringsfysiolog ortoped, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier, idrettspedagog, ernæringsfysiolog, logoped, lege kokker, kjøkkenpersonale, renholdere og administrativt ansatte.

Jobbsøker?

Ledige stillinger publiseres på www.jobbnorge.no