Helsepartner Rehabilitering

Vi hjelper deg med din rehabiliteringsplan

Oppholdet hos Helsepartner Rehabilitering skal gi deg bedre funksjonsnivå både fysisk, psykisk og sosialt og bidra til økt selvkontroll og større tilfredshet.

Sammen med deg utvikler teamet en god plan. Gjennom erfaringer og kunnskap om egen sykdom og livssituasjon får du bedre mestringsevne og økt livskvalitet.

Les mer om Helsepartner Rehabilitering