Sanseforstyrrelser (alvorlig grad)

Tilbudet er aktuelt for deg som har skader etter virus på balansenerven, kronisk tilbakevendende krystallsyke, Menieres sykdom i kronisk fase, landgangssyndrom, vestibularis schwannon/svulst på balansenerven, hode- og nakkeskader, senfølger etter hjerneslag, MS dysfunksjonell øyemotorikk, tinnitus.

Tjenesten/behandling/aktiviteter:

Det tverrfaglige teamet vil jobbe med løsnings- og endringsfokus gjennom metoder som motiverende intervju og dialog, læringsorientert fysioterapi og med en kognitiv tilnærming i gruppe med stor grad av individuell tilpasning.

Du kan benytte deg av basseng, gymsal og turer i nærområder på kvelder og helger i tillegg til de organiserte aktivitetene på dagtid.

Mål for oppholdet:

Gjennom oppholdet vil du lære å opparbeide mestringsstrategier som kan hjelpe deg og fungere bedre i hverdag og eventuelt i jobbsituasjon. En skal få hjelp til å ta tilbake kontrollen over fysiske ferdigheter, kjenne trygghet ved balanseutfordringer og det skal skapes forsterket øyemotorisk koordinasjon.

Teamet:

Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, sykepleier, øre- nese-, halsspesialist (otolog) og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Oppholdstid:

Oppholdet starter med en telefonkontakt med din kontaktperson ca 1 uke før oppholdet. Dette rehabiliteringsoppholdet består av 2 uker i første sekvens, videre en mellomperiode på noen uker du er hjemme og jobber med planlagte tiltak. Etterpå følger ett opphold på 1 uke, for justering av mål, planer og progresjon i rehabiliteringsprosessen.

Det er ledig på kurs med oppstart 1 oktober 2024. Vi har også oppstart 29 oktober 2024, som er det siste kurset i 2024.

Link til ventetidsoversikt – Sanseforstyrrelser:

Velg behandlingssted – Helsenorge