Hjerterehabilitering

Hvorfor rehabilitere?

Hjerterehabilitering kan bidra til økt arbeidskapasitet, bedre livskvalitet og mestring, og kan være like viktig som medikamenter. Gjennom bevisstgjøring av egen livsstil reduseres risikoen for ny hjertesykdom og for en bedre hverdag. Hjerterehabiliteringen foregår i nært samarbeid med kardiolog.

Om behandlingsforløpet

Det tilbys hjerterehabilitering for pasienter med hjertesykdom på vårt rehabiliteringssenter. Det kan være aktuelt med rehabilitering tidligst åtte uker etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Oppholdet består av 3 uker med rehabilitering. I dette inngår samtale før ankomst, og oppfølgingssamtale 3 måneder etter opphold.

Det er ledig på kurs med oppstart 30 september 2024. Vi har også oppstart 28 oktober og 25 november 2024

Tverrfaglig program

Pasienten gjennomgår ett tverrfaglig planlagt program, der det legges vekt på å øke kunnskap, trygging, mestring og progresjon gjennom praktiske øvelser, undervisninger og fysiske aktiviteter.

Tverrfaglig team

Det tverrfaglige teamet består av:

  • Sykepleiere/kardiologisk sykepleier
  • Fysioterapeuter
  • Stedlig lege
  • Kardiolog
  • Psykolog
  • Sosionom
  • Klinisk ernæringsfysiolog
  • Faglærte kokker

Det er også andre legespesialister som kan bistå teamet ved behov.