Brudd og slitasjeskader i skjelett

Tjenesten

Tjenesten består av både individuelle og gruppebaserte tiltak i regi av tverrfaglig team med fokus på å utvikle ADL-funksjon, funksjonstrening (gange, trapp o.l.), bevegelsesutslag og kraft i aktuell muskulatur, minske hevelse og smerte. Frekvens og timing av tiltak baseres på dine mål og toleranse. 

Behandlingsfokuset vil være på veiledning og opplæring i egentreningsøvelser og smertehåndtering. Formålet er å legge til rette for mestring, samt sikre at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring slik at trening på egenhånd etter gjennomført rehabiliteringsopphold oppleves trygt.

Aktiviteter

Aktivitetene kan bestå av individuelt tilpasset bassengtrening og gruppetrening i gymsal, avspenningsgruppe, undervisning om aktuell teori av fagpersonell, som for eksempel om hofte- /kneproteseoperasjoner, smerte, søvn, motivasjon, kosthold og fysisk aktivitet.

Tverrfaglig team

Det tverrfaglige teamet består av:

  • Sykepleiere
  • Helsefagarbeidere
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Idrettspedagog
  • Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
  • Ortoped

I tillegg er der andre faggrupper som kan involveres utfra spesielle behov som for eksempel ernæringsfysiolog og sosionom. Tverrfaglig team vurderer og henviser ved behov for spesialistkonsultasjoner.

Oppholdstid

Oppholdstiden vurderes individuelt, men vanlig oppholdstid er ca. 14 dager. Søknader direkte fra sykehus eller fra fastlege via Regional vurderingsenhet.

Link til ventetidsoversikten:

Velg behandlingssted – Helsenorge

Alle vi i teamet gleder oss til å treffe deg og ser frem til et fruktbart samarbeid med deg om din rehabilitering. Velkommen til oss!