Overvektsrehabilitering

Tilbudet retter seg mot deg som er motivert til å jobbe med egen livsstil over lengre tid, og som ønsker å jobbe målrettet mot et bedre liv.

Mål med rehabiliteringen

Målet er varig livsstilsendring med fokus på hele mennesket, både fysisk, psykisk og sosialt.’

Hvordan henvises til oss

Pasienter med fedme (KMI>40 eller KMI>35, samt vektrelatert følgesykdommer) kan henvises fra fastlege til lokalsykehus for behandling, dersom konservativ behandling er indisert henvises de videre til rehabiliteringsinstitusjon.

Det betyr at fastleger ikke kan henvise hit direkte, men at det må gå via lokalsykehus først.

Sykelig overvekt for voksne – ikke opererte – har ikke flere ledige plasser i 2024

Sykelig overvekt for voksne – opererte – neste kurs er 1 desember 2024.

Behandlingen

Overvektsrehabiliteringen er et gruppebasert døgntilbud, med oppfølging i 2 år.  Årene består av 3 opphold à 2 uker i Skibotn og 3 hjemmeperioder med oppfølging via digital plattform.

Tilbudet har fokus på bevisstgjøring og refleksjon over hva som avgjør og påvirker valgene vi tar i hverdagen. Vi benytter kognitiv tilnærming for å håndtere tanker, følelser og atferd knyttet til kropp, mat og fysisk aktivitet.  I hjemmeperiodene jobbes det med målene som ble utarbeidet i rehabiliteringsplanen og kontinuerlig evaluering av disse.

Vi anbefaler å finne en støtteperson i hjemkommunen som kan følge opp under rehabiliteringen. Det kan f.eks være fastlege, fysioterapeut, frisklivssentral, helsesykepleier eller psykisk helsetjeneste i hjemkommunen. Vi samarbeider med støtteapparatet i hjemkommune da det fører til gode forutsetninger for å lykkes med livsstilsendring, også etter endt rehabilitering.

Rehabiliteringen inneholder: 

 • Kartlegging av livsstil 
 • Utarbeidelse av rehabiliteringsplan med mål for hjemmeperiode
 • Individuelle samtaler med lege, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og kontaktperson 
 • Ved behov individuell samtale med sosionom, psykolog eller andre faggrupper
 • Veiledning til å utarbeide mål for opphold og hjemmeperiode 
 • Undervisning og gruppesamtaler i fysisk aktivitet, kosthold, psykisk helse, endringsprosesser m.m
 • Fysisk aktivitet inne og ute 
 • Praktisk matlaging på øvelseskjøkken
 • Røyke- og snusesluttkurs kan tilbys 

Hvem møter du?

Teamet på overvektsytelsen består av:

 • Sykepleier
 • Psykomotorisk fysioterapeut
 • Fysioterapeut
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Sosionom 
 • Lege